argumenteren

argumenteren
{{argumenteren}}{{/term}}
[bewijsgronden aanvoeren, met argumenten staven] arguereason
[redetwisten] arguedispute
voorbeelden:
1   argumenteren voor/tegen de kruisraketten argue in favour of/against cruise missiles

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”